Follow Your Heart

GIỚI THIỆU

"Nếu như có những lúc chúng ta bối rối không biết nên nghe theo tiếng nói của cái đầu (và sự logic của nó), hay nghe theo tiếng nói của trái tim - thì hãy đi theo tiếng nói của trái tim. Khi bạn dành thời gian để hòa hợp với trực giác của mình, bạn sẽ khó có thể lạc hướng. Những ý định trong sáng và thiện tâm sẽ tự động làm công việc của nó!" - Aruna Ladva (Raja Yoga Meditation Teacher)

Đăng ký ngay để tham gia khóa học