Journey of Souls

GIỚI THIỆU

Mọi khổ đau sẽ biến mất khi chúng ta nhận ra rằng mình là Linh hồn (hay là Bản thể tâm linh); rằng ta tới với Trái Đất để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự vận hành của toàn bộ vũ trụ này. Bản thể tâm linh luôn toàn vẹn, trong sáng, thanh khiết và đẹp đẽ với đầy đủ mọi phẩm chất đức hạnh. Hành trình sống là hành trình nhận ra Bản thể toàn vẹn đó và giúp nó tỏa sáng!

Đăng ký ngay để tham gia khóa học