Journey of Souls

Từ Tình dục tới Tình yêu

 Bạn thân mến!

Con người sinh ra với cơ thể vật chất, với bản năng sinh tồn tự nhiên như mọi loài động vật. Tính dục cũng tự nhiên như ăn uống, bài tiết. Tính dục giúp cho con người bảo tồn nòi giống, duy trì và phát triển “loài” của mình - cũng tương tự như động vật. 

Nhưng khác với động vật, con người có Bản thể Tinh thần mạnh mẽ. Bản thể Tinh thần là nơi chứa đựng phẩm chất/ đức hạnh/ suy nghĩ/ cảm xúc/ tư tưởng/ ý thức …là nơi tạo nên phần mà chúng ta gọi là Người. Nhờ có Bản thể Tinh thần này, mà chúng ta tách biệt hoàn toàn với thế giới động vật, nơi các sinh vật chỉ có linh trí yếu ớt và chưa hoàn thiện.

Vì vậy, từ Tính dục đơn thuần - đi vào đời sống con người, nó trở thành Tình Dục. Tình, là yêu thương, là tình yêu, là lòng nhân ái, là những cảm xúc trân trọng lẫn nhau giữa người và người. Khi đi vào mối quan hệ song phương có liên quan tới xúc chạm giao thoa cơ thể như hoạt động giao hợp, Tình kết hợp với Dục - trở thành Tình Dục.

Tình khi kết hợp với Dục, đã khiến hoạt động dục không còn là sự giao phối truyền giống đơn thuần nữa, mà trở thành một hành động/ một công cụ để thể hiện tình yêu thương, sự cam kết, tôn trọng, trân trọng lẫn nhau giữa hai Con - Người.

Tình Dục không chỉ giúp cho các giác quan cơ thể vật lý của hai Người được cân bằng, mà nó còn giúp cho sự hài hòa nâng đỡ lẫn nhau ở cấp độ Bản thể Tinh thần.

Khi Tình Dục ở đúng với vị trí mà nó sinh ra để làm, thì một nguồn năng lượng lớn lao được tạo ra: Năng lượng của Yêu thương. Năng lượng ấy có sức mạnh không chỉ chữa lành cơ thể vật lý mà còn gia tăng sức mạnh tinh thần, chữa lành những vấn đề cảm xúc.

Chỉ có điều, hầu hết con người đều không hiểu rõ về Năng lượng Tình Dục, và vì nhiều lý do, con người bị Năng lượng Dục thuần túy lôi kéo, chi phối mình.

Làm thế nào để có thể chuyển hóa năng lượng Dục thành năng lượng của Tình Dục?

Chương trình “Sex - Meditation - Love” - “Từ Tình Dục tới Tình Yêu” được giới thiệu dưới đây, mong phần nào hỗ trợ được các bạn trên hành trình tìm được ý nghĩa, niềm vui và sức mạnh đích thực mà Tình Dục mang lại.

Chương trình sẽ hoàn thiện trong vài tuần tới. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm!
Khóa học khác