Journey of Souls

Cùng con xây dựng quan hệ xã hội

 

Bạn thân mến!

Con người là thành viên của xã hội, mà xã hội là một hệ thống những mối quan hệ đan cài phức tạp. Hiểu được kết cấu của hệ thống xã hội và biết cách xây dựng quan hệ xã hội là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho con người có cuộc sống hài hòa với cộng đồng ở mọi nơi.

Chương trình “Cùng con xây dựng quan hệ xã hội” do Life School xây dựng là một chương trình dài hơi, số lượng các bài thực hành sẽ được cập nhật thường xuyên.

Chúng tôi xây dựng chương trình dựa trên triết lý: “Con người trước tiên cần có phẩm chất, từ phẩm chất sẽ  tự học hỏi hình thành kỹ năng”. Ví dụ như nếu mong muốn con cư xử có văn hóa, thì hãy dạy con phẩm chất lịch sự, từ đó con sẽ dễ dàng tiếp thu các kỹ năng hành xử nơi công cộng.  

Các bài học trong chương trình được thiết kế dựa trên một chuỗi giá trị được lựa chọn thích hợp với độ tuổi. Mỗi giá trị sẽ được giới thiệu thông qua một chuỗi các bài thực hành ngắn.

Phương pháp tiếp cận: Bố me hãy xem từng bài thực hành cụ thể, từ đó cùng với con em của mình thực hiện hoặc có thể để con tự học và thực hiện cùng bạn hoặc cùng chính mình, thực hiện với nhau trong gia đình hoặc nhóm bạn …

Mời các bạn bấm vào nút độ tuổi thích hợp để vào bài thực hành.
Khóa học khác