Journey of Souls

Cùng con điều hòa cảm xúc  

 

Bạn thân mến!

Cảm xúc là một yếu tố quan trọng chi phối đời sống của con người từ nhỏ tới lớn. Tiếc thay, hầu như chúng ta không được học về cảm xúc cũng như cách “làm việc” với cảm xúc của mình.

Chương trình “Cùng con học điều hòa cảm xúc” do Life School xây dựng là một chương trình dài hơi, số lượng các bài học sẽ được cập nhật thường xuyên.

Chúng tôi xây dựng chương trình dựa trên triết lý: “Con người trước tiên cần có phẩm chất, từ phẩm chất sẽ  tự học hỏi hình thành kỹ năng”. Ví dụ muốn con có sự yêu thương người khác, thì trước hết cần cho con thực hành phát triển phẩm chất biết đồng cảm. Từ sự đồng cảm, con sẽ có lòng yêu thương, từ bi với con người.

Các bài học trong chương trình được thiết kế dựa trên một chuỗi giá trị được lựa chọn thích hợp với độ tuổi. Mỗi giá trị sẽ được giới thiệu thông qua một chuỗi các bài thực hành ngắn.

Phương pháp học: Bố me hãy xem từng bài thực hành cụ thể, từ đó cùng với con em của mình thực hiện hoặc có thể để con tự học và thực hiện cùng bạn hoặc cùng chính mình, thực hiện với nhau trong gia đình hoặc nhóm bạn …

Mời các bạn bấm vào nút độ tuổi thích hợp để vào bài thực hành.
Khóa học khác