Kiểm soát tâm trí

2015-07-15 17:07:46

............
Kiểm soát tâm lý thường là chuyện bình thường nhưng trong nhiều trường hợp thì không dễ chút nào
..........

Chia sẻ qua:
Gửi qua:
© 2010 Bản quyền thuộc về Tuần báo Thể thao ngày nay
© 2015 The Life School